THERMIDOR

istorijska geopolitička simulacija

Thermidor Kongres – Korejska Kriza 2018. je simulacija sastavljena od dve ključne komponente. Ona kombinuje direktne pregovore i diplomatiju između učesnika, sa sprovođenjem dogovora putem kompijuterske platforme koja pruža sveobuhvatno i dinamično iskustvo vođenja politike u Severo-istočnoj Aziji. Kompjuterska platforma omogućava učesnicima da vode ekonomsku, vojnu i spoljnu politiku država, dok direktno pregovaranje i internakcije daju priliku učesnicima da praktikuju pregovaranje i postizanje kompromisa u uslovima uzavrele i uzbudljive atmosfere.

Kompjuterska simulacija
Kompjuterska platforma služi da se simulacija učini dinamičnojom (da pokriva period od 12 meseci između Decembra 2018. i Decembra 2019.); i kako bi se učesnicima omogućila veća autonomija i širi dijapazon mogućih političkih i vojnih odluka.
Kompjuterska platforma, između ostalog, omogućava učesnicima da:
 • Objave rat/potpišu mir
 • Jačaju bilateralne i regionalne ekonomske odnose
 • Vode konvencionalni rat
 • Organizuju vojne vežbe i izviđačke letove
 • Grade i šire nuklearno oružje
 • Ogranične nuklearni arsenal ili se potpuno denuklearizuju
 • Lansiraju nuklearne napade i balističke rakete
Pored toga, kompjuterska platforma omogućava učesnicima da sklope više tipova ugovora:
 • Ugovore u uspostavljanju diplomatskih odnosa
 • Ugovore o slobodnoj trgovini
 • Ugovore o otvorenim granicama za prelaz stranih trupa
 • Ugovore o vojnom savezu
 • Mirovne ugovore
Diplomatska komunikacija
Glavni aspect simulacije i ključno sredstvo za ostvarivanje spoljnopolitičkih ciljeva država su direktni i posredovani pregovori između učesnika. Kako bi uspostavili optimalan mehanizam za prevažilaženje konflikata, učesnicima na raspolaganju stoji više formata diplomatske komunikacije:
 • Bilateralni sastanci i konsultacije
 • Multilateralni sastanci i konsultacije
 • Track 1.5 Diplomatija – diplomatske inicijative u kojima ulogu posrednika imaju istaknitu pojedinci i nevladini akterije, ali takođe uključuju i državne predstavnike (usluge upravljanja konfliktima i medijacije koje vrše nevladini učesnici simulacije)
 • Track 2 Diplomatija – nezvanični i neformalni diplomatski sastanci između istaknutih pojedinaca i nevladinih aktera iz suprotstavljenih država, čiji sastanci imaju za cilj da reše određene konflikte i otvorena pitanja (diplomatska komunikacija između nevladinih učesnika simulacije sa ciljem prevazilaženja sukoba)
 • Savet Bezbednosti Ujedinjenih Nacija – Kao jedan od glavnih organa Ujedinjenih Nacija sa mandatom da donosi obavezujuće rezolucije, Savet Bezbednosti je jedno od glavnih tela u simulaciji zaduženih za donošenje odluka o očuvanju mira na Korejskom poluostrvu. Rezolucije usvojene u Savetu Bezbednosti se sprovode u simulaciji posredstvom kompjuterske platforme (na primer, ukidanje ekonomskih sankcija Severnoj Koreji bi direktno uticao na jačanje ekonomkih performansi i na rast spoljnje trgovine ove države)
 • The Six-Party Talks – Predstavnici država mogu da odluče da ponovo pokrenu Razgovore šest strana kao format za rešavanje nuklearnih izazova na Korejskom poluostrvu. Multilateralni razgovori između predstavnika Kine, Severne Koreje, Južne Koreje, Rusije, Japana i Sjedinjenih Država su pokrenuti 2003. godine, ali su suspendovani 2009. godine nakon povlačenja predstavnika Severne Koreje iz ovog formata diplomatske komunikacije.
 • Odsustvo diplomatskih odnosa – države takođe mogu da izaberu da se suzdrže od uspostavljanja diplomatskih interakcija sa predstavnicima suprotstavljenih zemalja, ne bi li na taj način ostvarili svoje ciljeve.