Nazad


Na Termidor Kongresu 1936 možete predstavljati jednu od 24 države. Svaka država je predstavljena tročlanim ili dvočlanim rukovodstvom. pri čemu velike sile obavezno imaju tročlana rukovodstva. Tročlana rukovodstva sačinjavaju šef države, koji je ujedno i šef diplomatije, i čiji potpis na međunarodnim dokumentima jedini ima obavezujuće dejstvo, ministar finansija i načelnik generalštaba. U slučaju dvočlanih rukovodstava funkcije ministra finansija i načelnika generalštaba objedinjuju se. U autoritarnim državama šef države može davati obavezujuća uputstva svojim saradnicima, dok se u demokratskim državama odluke donose većinskim odlučivanjem. Rukovodstva država su ovlašćena i da detaljnije urede način donošenja odluka po raznim pitanjima donošenjem pisanog Ustava. Prilikom prijave postoji mogućnost da se učesnici prijave kolektivno, kao dvočlana ili tročlana ekipa, za rukovodstvo jedne države.

Na raspolaganju su vam sledeće države:
 • Nemačka*
 • Italija*
 • SSSR*
 • Velika Britanija*
 • Francuska*
 • Poljska
 • Čehoslovačka**
 • Rumunija
 • Jugoslavija**
 • Grčka
 • Mađarska
 • Albanija
 • Bugarska
 • Republikanska Španija
 • Nacionalistička Španija
 • Finska
 • Austrija
 • Norveška
 • Švedska
 • Danska
 • Irska
 • Turska
 • Belgija i Holandija
 • Litvanija Letonija i Estonija

*velike sile
** Posebna pravila za Jugoslaviju i Čehoslovačku. Zbog specifične situacije Hrvata u Jugoslaviji, jedan član jugoslovenskog rukovodstva predstavljaće hrvatsku naciju. On može interes Hrvata naći u velikoj Jugoslaviji i zajedno sa svojim kolegama raditi na ostvarenju jugoslovenskih ciljeva, ili pak poći putem nezavisnosti. U ovom drugom slučaju predstavnik Hrvatske može da vodi tajne pregovore, u slučaju napada neke države na Jugoslaviju može da pozove hrvatske vojnike da dezertiraju, a zauzvrat ako Jugoslavija bude osvojena na njenom mestu može biti stvorena samostalna Hrvatska. Ista ova pravila važe i za Slovačku u okviru Čehoslovačke